Karlovarský festival vína 2023 zrušen

  • 20. 6. 2023
Karlovarský festival vína 2023 zrušen


Vážení příznivci Českých festivalů vína,

s velkou lítostí vám musíme oznámit, že 4. ročník Karlovarského festivalu vína, který se měl uskutečnit ve dnech 18. - 19. 8. 2023 ve Smetanových sadech, bohužel nebude. Jedná se o zdrcující zprávu, které se nám stále nechce věřit.

Karlovarský festival vína vína má za sebou tři úspěšné ročníky a za tu dobu si vybudoval pevné místo v kalendáři naší vinné tour. Festival vína byl rovněž oficiální součástí programu Karlovarského kulturního léta, měl záštitu paní primátorky a těšil se velké oblibě návštěvníků z řad místních občanů i turistů. Náš organizační tým si akci i díky dvoudennímu formátu oblíbil a do města se vždy velmi těšil. Z logických důvodů jsme chtěli pokračovat v započaté tradici a realizovat další ročník festivalu vína v obvyklém termínu na obvyklém místě. O této skutečnosti jsme již v loňském roce informovali zástupce města a v únoru letošního roku podali i oficiální žádost. V tu chvíli se však začaly objevovat komplikace. Poprvé jsme nedostali záštitu paní primátorky a po několika týdnech jsme navíc obdrželi zamítavé stanovisko Rady města Karlovy Vary ke konání festivalu vína. Jako oficiální důvod nesouhlasu s konáním akce bylo uvedeno, že festival vína nevyhovuje tržnímu řádu a že se duplikuje s jinou akcí s velmi podobným zaměřením, která se bude pořádat poblíž. Tyto důvody se nám zdají poněkud zvláštní. Festival vína se konal tři roky a po celou dobu nebyl s akcí jediný problém. Rovněž argument o duplicitě s jinou akcí (v tomto případě s food festivalem) příliš neobstojí, neboť se jedná o akce docela odlišné, a to jak skladbou prodávaného sortimentu, tak i podobou doprovodného programu. Ve městě již navíc v minulosti několikrát došlo k termínové kolizi dvou či více identických akcí, která přitom nikomu nijak zvlášť nevadila.

Jelikož jsme s rozhodnutím Rady města nesouhlasili, začali jsme všemi legálními a férovými zbraněmi bojovat. Nabízeli jsme různé návrhy, byli jsme svolní k různým ústupkům, přesto se nám rozhodnutí zvrátit nepodařilo. Minulý týden bylo s definitivní platností rozhodnuto, že pro festival vína povolení nezískáme. Nastalá situace nás velmi mrzí. Naše rodinná firma pořádá akce již od roku 1995, ale s podobným přístupem jsme se ještě nesetkali. Jednání města dostalo naši agenturu i účastníky do svízelné situace. Máme zajištěné vinaře, prodejce občerstvení, techniku, účinkující, propagační materiály, degustační sklenice atd. Přesto akci nesmíme realizovat. V tuto chvíli vyvíjíme maximální úsilí, abychom mohli festival vína v daném termínu realizovat v jiném městě v regionu. Snažíme se najít důstojnou alternativu, která nám poskytne příhodné podmínky pro uskutečnění minimálně stejně úspěšného festivalu vína jako v Karlových Varech. Pokud budeme v této snaze úspěšní, počítáme s přesunem akce do nové lokace.

Držte nám prosím palce. Ohledně dalšího vývoje situace vás budeme neprodleně informovat.

Za tým Českých festivalů vína

Radek Aleš, ředitel